Flevopenningen Gala

Flevopenningen Gala

vrijdag 2 juli 2021 - vrijdag 2 juli 2021

Het bestuur van de Flevopenningen Gala, waar onze penningmeester Yvette de Bake, ook onderdeel van uitmaakt, heeft de intentie om op vrijdag 2 juli 2021 zoals gebruikelijk het gala te organiseren. Het gala is in 2020 om bekende redenen vervallen. Meer informatie volgt nog.