Flevopenningen Gala

Flevopenningen Gala

vrijdag 2 juli 2021 - vrijdag 2 juli 2021

Het bestuur van de Flevopenningen Gala, waar onze penningmeester Yvette de Bake, ook onderdeel van uitmaakt, heeft de intentie om NA 2 juli 2021 het gala te organiseren. Meer informatie volgt nog.