Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op je beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. De Vereniging Flevolandse zakenvrouwen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet-beschikbaarheid van de website. Tevens wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Leden van de Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen die zelf teksten of afbeeldingen op de site plaatsen, zijn gehouden aan de regels inzake copyright: zij vrijwaren de Vereniging van aansprakelijkheid voor niet-rechtenvrije of anderszins onterecht geplaatste afbeeldingen of teksten.

Indien derden informatie aanbieden aan de Vereniging met het verzoek deze informatie op de site van de Vereniging te plaatsen, worden zij geacht deze informatie (tekst en/of afbeeldingen) rechtenvrij te hebben aangeleverd.

Surfgedrag en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daardoor kan de Vereniging Flevolandse zakenvrouwen de inrichting van de website optimaliseren.

Intellectuele eigendomsrechten

De Vereniging Flevolandse zakenvrouwen behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vereniging Flevolandse zakenvrouwen, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Een uitzondering hierop vormen de door de Vereniging Flevolandse zakenvrouwen uitgegeven en op deze website gepubliceerde persberichten.