top of page

Informatie verkiezing Flevolandse Zakenvrouw 2023

Verkiezing Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar 2023
Voorwaarden en criteria voor kandidaatstelling

Algemeen

De Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen is opgericht in maart 2008, en telt zo’n 150 leden: vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen / managers.

 

Om vrouwelijk ondernemerschap in Flevoland niet alleen onder de aandacht, maar ook in de spotlights te zetten, heeft het netwerk in 2012 een eigen verkiezing voor de Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar opgezet: dit evenement is bij uitstek bedoeld om vrouwelijk ondernemerschap in de schijnwerpers te zetten en vrouwen te laten zien dat zij een toponderneming kunnen draaien. Zakenvrouwen en managers van alle leeftijden, culturen, industrieën en beroepen binnen Flevoland zijn van harte welkom.

 

De missie van het netwerk: 

Door verbinding en kennis delen elkaar zichtbaar zakelijk versterken om professioneel te groeien.

 

De verkiezing is verdeeld in drie categorieën:

1.         Beste vrouwelijke zelfstandige professional van Flevoland (geen personeel) 

2.        Beste vrouwelijke mkb-ondernemer van Flevoland (ondernemer met                                personeel)

3.        Beste vrouwelijke manager van Flevoland (niet voor eigen rekening en risico)

 

Elke categorie heeft tenminste drie geschikte kandidaten, naar oordeel van de jury. 

 

Hieronder staat de nodige informatie over de categorieën, de voorwaarden voor deelname, de beoordelingscriteria, de prijs en het tijdpad tot de prijsuitreiking.

Even voorstellen: jury 2023

De deskundige jury bestaat voor deze verkiezingen uit:

•          Gerrit Jan Gorter, burgemeester van Zeewolde – tevens juryvoorzitter 

•          Annemarie Jorritsma, lid van de eerste kamer

•          Willeke Waller, manager marketing, communicatie en coöperatie bij Rabobank 

•          Mariët Heestermans, trainer, adviseur en Loopbaancoach bij Werkstudio 

•          Karin Gabor, duurzaam projectontwikkelaar, partner bij DGV Group

            

Voordracht voor juryleden wordt door het bestuur gearrangeerd, de jury kiest zelfstandig haar leden.

 

Hoe werkt de kandidaatstelling ?

Aanmelding en voordracht

Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden. Ook derden kunnen een kandidaat voordragen. Het netwerk vraagt aan de kandidaat in te stemmen met de voordracht en de benodigde informatie ten behoeve van de beoordeling door de jury te verstrekken.

Lidmaatschap Netwerk FZ

Het lidmaatschap van het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen is geen vereiste om kandidaat te zijn.  We gaan ervan uit dat wie nog geen lid is en genomineerd wordt zich aansluit bij het netwerk. Genomineerden en winnaars zijn ambassadeurs van ons netwerk door inzet en het delen van kennis en expertise.

Instemming

Door haar aanmelding of haar instemming met een voordracht geeft de kandidaat aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de criteria voor deelname, de procedure en de beoordelingscriteria. 

De kandidaat dient voorts in te stemmen met de te genereren publiciteit rond de verkiezingen en dient na de verkiezingen de intentie te hebben om ambassadeur te willen zijn voor het netwerk.

Aanvullende bepaling

Een kandidaat kan meerdere jaren achter elkaar worden voorgedragen. Winnen in dezelfde categorie kan maximaal een keer per vier jaar.

 

1.    Voorwaarden kandidaatstelling inzake de persoon

Aan de persoon van de kandidaat worden de volgende voorwaarden gesteld:

 1. De kandidaat moet in Flevoland werkzaam en/of woonachtig zijn.

 2. De kandidaat moet de missie en visie van het netwerk Flevolandse Zakenvrouwen onderschrijven. Zie hiervoor: www.flevolandsezakenvrouwen.nl/over-ons/

2.    Voorwaarden kandidaatstelling inzake de onderneming(en) 

Aan de onderneming worden de volgende voorwaarden gesteld 

(waar nodig wordt gedifferentieerd naar de drie categorieën):

 1. Het gaat om een zelfstandig ondernemer die voor eigen rekening en risico onderneemt. Deze voorwaarde geldt niet voor de managers-kandidaten: zij dient aan te tonen dat zij tenminste twee jaar werkzaam is voor de betreffende werkgever en dat zij budgetverantwoordelijkheid heeft. 

 2. Het bedrijf moet in Flevoland zijn gevestigd of de ondernemer/kandidaat is woonachtig in Flevoland. Dit moet blijken uit het Handelsregister dan wel woonadres. 

 3. De onderneming dient minimaal twee jaar te bestaan. Uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld een succesvolle onderneming die slechts één jaar bestaat)  worden apart aan de jury voorgelegd.

 4. De prijs wordt toegekend aan de ondernemer (dus niet aan de onderneming). De beoordeling van de onderneming(-en) bewijst haar kandidatuur.

 

3.    Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt de kandidaten aan de hand van de volgende criteria:

 

Persoonlijke kwaliteiten:

 1. Leidinggevende capaciteiten

 2. Visie

 3. Organisatietalent

 4. Carrièreverloop

 5. Financiële verantwoordelijkheid

 6. Zakelijke en maatschappelijke invloed

 7. Maatschappelijke vaardigheden en betrokkenheid

 

Onderneming(en):

 1. Aard en omvang van de onderneming

 2. Economische betekenis van de onderneming

 3. Het bedrijf heeft een financieel gezonde positie

 4. Er is in de bedrijfsvoering structurele aandacht voor scholing

 5. Het bedrijf is aantoonbaar maatschappelijk actief en heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verweven in het beleid

 6. Het bedrijf scoort met een actief marketing-/communicatiebeleid

 7. Het bedrijf heeft een aantoonbaar gezond toekomstperspectief

 

De jury let niet alleen op de behaalde resultaten, zij beoordeelt vooral de mate van durf, ambitie en leiderschap. De wijze waarop de topvrouwen deze kwaliteiten inzetten om als ambassadeur te willen fungeren, zijn bij de keuze voor de winnares doorslaggevend.  

 

De jury beoordeelt verder op grond van een bedrijfsbezoek (indien mogelijk) of persoonlijk gesprek met de kandidaat.

Na de Verkiezingsavond:
Zes kandidaten gaan teleurgesteld zijn. Genomineerden die deel uitmaken van het netwerk worden altijd uitgenodigd. Er wordt na afloop geen uitleg geven waarom de kandidaat niet gewonnen heeft. Je hebt al gewonnen als je genomineerd ben. 

Wat je eruit haalt als genomineerde is echt aan jezelf, welke exposure kies je zelf? Hoe draag je het uit naar buiten? Uit ervaring blijkt dat verliezers soms als winnaars worden gezien omdat zij de exposure voor zichzelf inzetten en gebruiken. Het omgekeerde is ook waar, een winnaar kan de exposure benutten of er niets mee doen wat zonde is. Wij gaan ervan uit dat de dame in kwestie zichzelf ook ziet als Flevolandse Zakenvrouw. Hier gaat mee gepaard dat ze zich wil inzetten voor de missie van het netwerk.

Wat krijgen de winnaars?

Per categorie worden drie genomineerden bekend gemaakt door de jury. Dit gebeurt ongeveer in half april.

 

Op de verkiezingsavond wordt per categorie één winnaar gekozen. De winnaar ontvangt een blijvend aandenken en een ingelijst certificaat en een logo wat gebruikt mag worden in uitingen. Het juryrapport wordt na de verkiezingsavond overhandigd. De genomineerden ontvangen ook een ingelijst juryrapport en een logo wat ze mogen gebruiken in hun uitingen.

 

Tijdens de verkiezingsavond wordt tevens een publieksprijs toegekend aan één van de genomineerden. Leden van de Flevolandse zakenvrouwen mogen op de verkiezingsavond zelf stemmen op hun favoriet. Daarmee maken alle genomineerden kans op deze publieksprijs.

Vragen?

(Voorgedragen) kandidaten die vragen hebben kunnen contact opnemen met Tineke Stuifzand. Zij is bereikbaar via verkiezing@flevolandsezakenvrouwen.nl en via 06 – 382 302 98

Tijdpad voordracht Verkiezing Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar

Voor de voordracht verkiezingen van 2023 is er een globaal tijdspad:

 

19 januari 2023

Kick-off verkiezing tijdens de nieuwjaarsborrel van het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen. Start mogelijkheid om kandidaten voor te dragen.

1 maart 2023

Uiterste datum waarop kandidaten kunnen worden voorgedragen 

Verdere tijdspad volgt.

 

bottom of page