top of page

Juryleden 2023

Evenals voorgaande jaren buigt ook in 2023 een onafhankelijke en deskundige jury zich over de kandidaten. Het spreekt voor zich dat juryleden of hun medewerkers niet tevens kandidaat kunnen zijn. Daarnaast beschikken de juryleden over de nodige ervaring en kunde met ondernemerschap, management en/of bestuur om de kandidaten te kunnen beoordelen.

Foto's | Calina inc.

bottom of page