Manager | Margret Huisman

Manager | Margret Huisman

In de categorie managers:

 Margret Huisman, Flevoziekenhuis – Almere

De afgelopen 7 jaar heeft Margret het HR beleid van het Flevoziekenhuis inhoud en vorm gegeven. Het ziekenhuis is met bijna 1800 medewerkers een grote en aantrekkelijke werkgever in Almere. In haar werk is Margret ambitieus, vernieuwend en resultaatgericht. Zij heeft een visie op HR, op samenwerken van mensen in een organisatie en op veranderingen in de arbeidsmarkt. Voor haar is belangrijk dat medewerkers betrokken en bevlogen zijn in hun werk, want het zijn de medewerkers die ervoor zorgen dat patiënten goede zorg ervaren en zich echt geholpen voelen. Samen met haar teamleden participeert Margret actief in netwerken buiten het ziekenhuis, omdat zij het belangrijk vindt dat het Flevoziekenhuis maatschappelijk een bijdrage levert. Margret had niet gedacht genomineerd te worden, maar zij ziet de nominatie als een waardering voor de werkgever die het Flevoziekenhuis is en het goede werk waar zij samen met haar team een belangrijke bijdrage aan levert.