Afscheid van onze voorzitter Marga Janse

Afscheid van onze voorzitter Marga Janse

Maart 2014 stapte ik (oud-voorzitter Marga Janse- red.) in het ‘diepe’ want voorzitter zijn van een grote groep zakenvrouwen had ik nog nooit gedaan en dus dacht ik à la Pippi Langkous: ‘ik denk dat ik het kan’.
Het toenmalige netwerkbestuur was klein maar fijn en fanatiek en zoals altijd was het ‘al doende leert men’. Vanuit mijn visie wilde ik het graag meer ‘met elkaar’ doen en daarbij als voormalig ‘spelverdeler’ in het basketbal de regie houden.

Ik ging en ga ervan uit dat overige bestuursleden en leden van het netwerk volwassen, weldenkende, professionele , ondernemende vrouwen zijn en verwachtte daarom veel eigen initiatief en voorstellen voor plannen.
Terugkijkend in de afgelopen 5 jaar is dat voor sommige processen en projecten meer of minder gelukt. Maar ja….. als je niks probeert gebeurt er ook niks.
Gelukkig kon ik altijd terugvallen op de uitspraak; ‘laten we het pragmatisch houden’ en kon daarmee zaken relativeren want werken in een netwerk met vrijwilligers is niet altijd ‘makkelijk’.

Zelf kijk ik met trots en plezier terug op de afgelopen 5 jaren waarin we als netwerk nieuwe verbindingen hebben gemaakt, zichtbaarder zijn geworden, leuke evenementen hebben georganiseerd, het 10 jarig bestaan hebben gevierd en de verkiezingen zijn uitgegroeid tot een niet te missen jaarlijks feest van vrouwelijk ondernemerschap. Waardoor er voor ondernemende vrouwen, alleen al door de nominatie, deuren evenals blikken met persoonlijke groei en zelfvertrouwen werden geopend.

Donderdag 21 maart’19 heb ik met plezier en een klein beetje pijn in het hart de voorzittershamers overgedragen aan Marcia Richardson en Jannie van den Berg. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het netwerk door de volgende groeifase heen gaan leiden en er weer mooie ontwikkelingen zullen volgen.

Vanaf deze plek wens ik jullie allemaal ‘goede zaken’ en dank ik jullie hartelijk voor de samenwerking in de afgelopen jaren in welke vorm dan ook.

Tot slot; het kunstwerk dat ik van jullie als netwerk als afscheidskado heb gekregen staat vrolijk te stralen op een mooie plek.
Hartelijk dank ook voor de bloemen, wijn en andere lieve attenties die ik heb ontvangen.

Graag tot gauw ziens!! Bijvoorbeeld bij de verkiezingen op 20 juni, zorg dat je erbij bent!

Hartelijke groet,
Marga Janse