Bestuurswisseling

Bestuurswisseling

Op 2 juli 2021 heeft secretaris Brigitte Hulscher het stokje van haar bestuurstaken voor het netwerk overgedragen aan Bea Mantel. Brigitte kan de werkzaamheden voortvloeiend uit haar onderneming niet meer combineren met de tijd die het bestuurswerk van haar vraagt voor de Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen.

Brigitte heeft het proces voor een vernieuwde visie en missie begeleid, daarnaast heeft zij aan de wieg gestaan van de intervisie-groepen.

Bea is vanaf de oprichting actief bij het netwerk betrokken, zij voert al ruim tien jaar het secretariaat van hét netwerk uit Flevoland.