Contributie betalen?

Het netwerk heeft geen bestaansrecht zonder betaling van contributie. Je weet zelf tot welke categorie je behoort: iemand die een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, iemand die al lang en breed betaald heeft of wellicht iemand die in het achterhoofd wel weet dat het bedrag nog verschuldigd is maar het mogelijk nog op een actiepuntenlijstje heeft staan. Als je in die laatste categorie valt, wil je dan de contributie van 100 euro voor het lopend jaar overmaken naar NL08 RABO 0113 3416 95? Als er volgens jou iets niet klopt met de financiën of je wilt alsnog een machtiging afgeven voor automatische incasso, stuur dan een e-mailtje naar: penningmeester@flevolandsezakenvrouwen.nl.

Hartelijk dank!