Irene Miltenburg – HerstelVitaal

Irene Miltenburg – HerstelVitaal

Vitaal aan de slag!

Eigenaar van HerstelVitaal en BuitenVitaal.

Erkend CSR & Noloc coach

Specialisaties: stresspreventie, stress & burn-outcoaching, loopbaanbegeleiding, re-integratie en wandelcoaching.

Onder de naam van HerstelVitaal bieden wij diensten aan gericht op het verbeteren van de eigen vitaliteit in privé- en werkomgeving. In onze diensten staan herstel, activering, werk en natuur centraal.

We maken hierbij gebruik van de CSR methode en methodiek BuitenVitaal. De CSR-methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress. Daarnaast kun je bij ons terecht met vraagstukken over herstel van arbeidsvermogen, loopbaanbegeleiding, re-integratie en het creëren van werkgeluk en levensgeluk.

De methodiek BuitenVitaal wordt ingezet ter versterking van medische behandeltrajecten en re-integratietrajecten als er sprake is van langdurige psychische problematiek en er is behoefte aan activering.

Deze interventie combineert werken in de natuur, lichamelijk actief zijn en ervaringsleren ter verbetering van de vitaliteit én werkhervatting.

Meer informatie over onze dienstverlening is terug te vinden op onze website www.buitenVitaal.nl

Ook kun je ons volgen op Instagram, Twitter, Facebook en Linkedin.