Liane Wolfert – Bureau LWPC

Liane Wolfert – Bureau LWPC

Mensen verbinden met zichzelf en met elkaar dat is mijn passie.

Vanuit Bureau LWPC zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bestaande initiatieven, vullen op maat aan waar dat nodig is en helpen deelnemers aan onze projecten via een aanpak op basis van gelijkwaardigheid om een sterker sociaal netwerk op te bouwen.

In onze werkwijze staan structuur, balans, het delen van zorgen, het leren vragen, wederkerigheid, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van een sterker zelfbeeld centraal.

In opdracht van gemeenten of welzijnsorganisaties ontwikkelen wij concepten voor burgers in kwetsbare omstandigheden en kunnen ervoor zorgen dat deze methodieken worden opgezet en uitgerold. Wij kunnen de aanjagersrol vervullen en de sociaal professionals en vrijwilligers die met de methodiek gaan werken trainen en begeleiden.

Voorbeelden van onze projecten zijn:
OpenJeHart: een concept voor mensen van alle leeftijden en achtergronden, met een klein sociaal netwerk en de behoefte aan uitbreiding daarvan. www.openjehart.nu

Mantelkring: opgezet vanuit de gedachte “Wie zorgt voor de mensen die zorgen”. Speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van mantelzorgers (respijtzorg), met als doel deze vaak overbelaste groep te verbinden met anderen en zichzelf. www.mantelkring.nl

SOEP! (Samen Op Expeditie (met) Poen!): bedoeld voor jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen. We geven hen handvatten om hen vertrouwd te maken met de praktische en emotionele aspecten van geld en alles wat daarbij hoort. Missie= het gaat erom Wie je bent en niet Wat je hebt.

Liane is in 2019 voorgedragen als Flevolandse Zakenvrouw 2019. Begin 2020 heeft zij de Talent Award uitgereikt gekregen van de Drontense Ondernemersvereniging OVDD.

In 2020 is zij genomineerd voor de Participatiepenning. Voor het Flevopenningen-gala wijzen de zes Flevolandse gemeenten één kandidaat aan die in die zich in het afgelopen jaar als ambassadeur van inclusief werkgeverschap hebben geprofileerd en uitzonderlijke prestaties hebben geleverd in het kader van de banenafspraak.