Nieuwe voorzitters

Nieuwe voorzitters

Jannie van den Berg Marcia Richardson

Ja je leest het goed. Ons netwerk krijgt twee nieuwe voorzitters. Marcia Richardson en Jannie van den Berg nemen volgend jaar de voorzittershamer van Marga Janse over. Deze duo-formatie is een mooi voorbeeld van netwerken. Zowel Marcia als Jannie voelden wel iets voor het voorzitterschap. Maar ja, drukke agenda’s vormden een hobbel.

Hoewel zij elkaar niet kenden, vonden zij elkaar direct in de duorol  “Het houdt ons scherp en we vullen elkaar vanuit onze verschillende vakgebieden aan” aldus Jannie, daarop aangevuld door Marcia “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Daarmee typeert zij direct de sfeer in het bestuur. Meer informatie over de motivatie en achtergrond van beide dames vind je binnenkort op de website.

Bestuursoverdracht

De bestuursoverdracht vindt plaats tijdens de ALV op 21 maart 2019. Mocht je van mening zijn dat je een geschikte tegenkandidaat bent of kent, dan hoort het bestuur dat graag.