Saskia Schurman – EigenWijze Saskia

Saskia Schurman – EigenWijze Saskia

Saskia Schurman adviseert vanuit mensperspectief, sociaal domein breed, overheden, (in)formele zorg organisaties en maatschappelijke instellingen in de Zorg en Welzijn sector, met GGZ als aandachtsgebied. Onafhankelijk, vanuit samenwerking, talent en een positieve (originele) kijk. Zij heeft expertise op het gebied van Wet Verplichte GGZ, onafhankelijke cliëntondersteuning, (her) inrichten en ondersteunen van cliëntenraden. Zij deelt ervaring en lef door interactieve en originele presentaties en/of dialooggesprekken, waarin (voelbaar) zichtbaar wordt gemaakt hoe je beperkingen “om kan denken” in talenten.