Over Ons

Over Ons

Het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen richt zich op vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen: vrouwelijke ondernemers die in Flevoland werken en vrouwelijke ondernemende managers bij Flevolandse bedrijven, organisaties of instellingen, die op strategisch of beleidsniveau werkzaam zijn.

Doel

Ons doel: ondernemende vrouwen in Flevoland met elkaar in contact te brengen, zodat zij

  • kennis en ervaring kunnen delen
  • persoonlijk kunnen groeien
  • en samen fun kunnen hebben.

Het lidmaatschap vraagt dus ook eigen inbreng: een belangrijk uitgangspunt is dat leden moeten “halen én brengen”: kennis en business halen, maar ook je eigen ervaringen inbrengen en delen.
Daarnaast wil het netwerk ook bijdragen aan het zichtbaarder maken van vrouwen als ondernemer of als werknemer op (leidinggevende) posities waarin ondernemersvaardigheden inherent zijn.

Organisatie

Het Netwerk FZ is een vereniging, met de ledenvergadering als besluitvormend orgaan en een zeven vrouw sterk bestuur dat richting geeft aan het functioneren van het Netwerk. We zijn een vrijwilligersorganisatie, waarbij de inbreng van leden een belangrijke voorwaarde is voor het succes van het netwerk.