Privacy statement

Privacy statement

Samenvatting

Wij gaan zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van onze diensten. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn afgegeven (in het kader van je lidmaatschap, om je te informeren over activiteiten en verenigingsnieuws) en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We delen geen persoonlijke gegevens met derden.

 

Privacyverklaring

Als Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: p/a Flynth, Rooseveltweg 15, 1314 SJ Almere, telefoon +31 6 51 84 41 46
Maria van Wanrooij is de functionaris gegevensbescherming van Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen. Zij is te bereiken via info@flevolandsezakenvrouwen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Als je genomineerd bent voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar, ontvang je van ons persoonlijk informatie over de gegevensverwerking- en bescherming.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen en uitnodigingen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens voor de duur van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens op inactief gezet. Financiële gegevens bewaren we maximaal 5 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@flevolandsezakenvrouwen.nl

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor onze website gebruiken we alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flevolandsezakenvrouwen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Deze privacyverklaring is geactualiseerd in november 2018