Privacy statement

Privacy statement

De Vereniging Flevolandse zakenvrouwen gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn afgegeven. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt de Vereniging Flevolandse zakenvrouwen de gegevens om haar dienstverlening te verbeteren. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dat melden aan de Vereniging Flevolandse zakenvrouwen.