Jury

Jury

Evenals voorgaande jaren buigt ook in 2020 een onafhankelijke en deskundige jury zich over de kandidaten. Het spreekt voor zich dat juryleden of hun medewerkers niet tevens kandidaat kunnen zijn. Daarnaast beschikken de juryleden over voldoende ervaring met ondernemerschap, management en/of bestuur om de kandidaten te kunnen beoordelen.

In 2019 bestond de jury uit:

Voor de jury van 2020 is het bestuur op zoek naar kandidaten.