Jury

Jury

Evenals voorgaande jaren buigt ook in 2021 een onafhankelijke en deskundige jury zich over de kandidaten. Het spreekt voor zich dat juryleden of hun medewerkers niet tevens kandidaat kunnen zijn. Daarnaast beschikken de juryleden over voldoende ervaring met ondernemerschap, management en/of bestuur om de kandidaten te kunnen beoordelen.

De deskundige jury bestaat voor deze verkiezingen uit:

De verkiezingen worden gecoördineerd door Tineke Stuifzand.
Zij is bereikbaar via verkiezing@flevolandsezakenvrouwen.nl en/of via 06 – 382 302 98

De bijgevoegde foto van een eerdere jurysamenstelling is ter illustratie.