Jury – Marion Wichard

Jury – Marion Wichard

Marion WichardOver Marion Wichard

In 2007 startte Marion Wichard als zelfstandig professional met haar bedrijf Linking Brain. Vanuit haar eerdere functie manager PR, Communicatie & Marketing bij de Kamer van Koophandel Flevoland was zij betrokken bij de oprichting van het Netwerk Flevolandse zakenvrouwen, waarvan zij vanaf de officiële start in 2008 tot 6 maart 2014 voorzitter was.

Daarnaast is zij onder meer actief als lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Groot Salland voor Water Natuurlijk.

Marion over vrouwelijk ondernemerschap

Het groeiende aantal vrouwelijke ondernemers was destijds voor Marion aanleiding om te onderzoeken of er in Flevoland behoefte was aan specifiek op deze doelgroep gerichte activiteiten. Dat resulteerde in een groep enthousiaste vrouwen die samen vorm hebben gegeven aan het huidige netwerk met als doel het delen van kennis en ervaring, persoonlijke groei en niet in de laatste plaats fun. Met zo’n 150 leden is het een van de grotere ondernemersnetwerken in Flevoland; het richt zich niet alleen op vrouwelijke ondernemers die in Flevoland wonen of werken, maar ook vrouwelijke managers die op strategisch of beleidsniveau werkzaam zijn. Inmiddels zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke starters, en ook het aantal vrouwen in de top van bedrijven groeit, maar nog niet voldoende. Er zijn voldoende goede vrouwen te vinden, maar ze zijn niet altijd zichtbaar. Verkiezingen als nu in Flevoland kunnen bijdragen aan die zichtbaarheid, en dat vormt voor Marion de drijfveer om veel energie te steken in dit project van het Netwerk.